Hottable Hotbox Serisi Sıcak Hava Üreteçleri

Hottable Hotbox Serisi Sıcak Hava Üreteçleri

Garanti İkon

2 Yıl Hottable Garantisi

Watt İkon

Doğalgaz Tüketimi : 2,36 - 4,22 m3

Ağırlık İkon

Ağırlık : 66 - 70 kg

Sıcak Hava Üreteçleri

Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde kanallı cihazların iç ünite kanal bağlantıları önüne ısıtıcı yerleştirmek ve fan sistemi ile sağlanan hava sirkülasyonu ısıtmayı sağlamaktadır. Taze hava cihazlarda iç ünitenin arkasından dışarıya bağlantılı bir hava kanalı yardımı ile alınır ve dönüş havası ile karıştırılarak sisteme gönderilir. Taze hava kanalı kontrol edilir ve ortamdan taze hava miktarı kadar havayı dışarıya atan bir aspiratör ile irtibatlandırılarak sağlıklı bir havalandırma sağlanmış olur.

Hottable Sıcak Hava Cihazları kullanıcılarına, güvenli kullanımı ve yüksek verimli sıhhi yanmayı, yani sağlıklı bir çalışma ortamını garanti eder. Hottable Sıcak Hava Cihazları, ısıyı ihtiyaç duyulan noktada ve ihtiyaç duyulan anda üretir. Isı iletimi, su-buhar gibi herhangi bir aracı gereksinimi olmadan, doğrudan havadan havaya yapılır. Doğalgaz-LPG gibi gazlar elektronik olarak ateşlenip atmosferik olarak yakılır. Yanmış gazlar ısıtma radyatöründen geçirilir. Ortamdan alınan hava ısınan ısıtma radyatörünün üzerinden geçirilerek bir fan vasıtasıyla ortama sıcak hava şeklinde üflenir. Böylelikle enerji kaybı olmaksızın düşük işletim maliyeti ile en yüksek verim elde edilir.

Avantajları

Kazan yok, kazan dairesi yok, sıcak su dağıtım hatları yok. Yani enerji kaybı yok. Bakım onarım gereksinimi minimum seviyededir.
Isınma için beklemek yok, ön yakıt tüketimi yok, anında ve istediğiniz yerde sıcak hava üretim imkanı var.
Sıcak hava üflemeli ısıtıcılar, klasik ısıtma sistemlerinden farklı olarak ısıtılacak mekana ve yükseğe monte edildiğinden ayrı bir bölüme veya boru sistemine ihtiyaç duymaz, yer tasarrufu sağlar.

Yerden 2.5 m ve daha yükseğe monte edildiğinden üretim alanınızda gereksiz yer işgal etmez.
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların kapalı ortamlarda bulunma süreleri yükselmekte ve ortam konforu daha çok önem kazanmaktadır. İş yerleri, okullar, hastaneler, restaurantlar, sinemalar gibi insanların çok sayıda bulunduğu kapalı alanların ortam havasının konfor şartlarında tutabilmesiyle insanların daha mutlu ve daha verimli olması sağlanabilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki konfor şartlarına sahip ortamlarda bulunan insanlar, bu şartlara sahip olmayan insanlara göre daha mutlu daha verimli olabilmektedir. Kapalı ortamların istenilen konfor şartlarında tutunalabilmeleri, bu ortamların iklimlendirilmeleri ve havalandırılmaları ile sağlanabilmektedir. Kapalı bir ortamın iklimlendirilmesi ile dış hava şartlarından bağımsız olarak ortam havasının ısıtılması ve soğutulması, neminin alınması veya nemlendirilmesi, filtrelenmesi sağlanırken ortama taze hava verilerek ortam havasının kalitesi yükseltilir.

Model Kapasite Boyutlar Yaklaşık D.Gaz Tüketimi Ağırlık
HotBox25 25 kW 52x53x80 cm 2,36 m3 66 kg
HotBox35 35 kW 52x53x80 cm 3,28 m3 68 kg
HotBox45 45 kW 52x53x80 cm 4,22 m3 70 kg

Hottable Hotbox Serisi Sıcak Hava Üreteçleri

Isınma için beklemek yok, ön yakıt tüketimi yok, anında ve istediğiniz yerde sıcak hava üretim imkanı var.

Hottable İletişim