Ürünlerimiz

Ticari işletmeler için rakip ürünlere kıyasla en dar gövdeye sahip ısıtıcılar dekoratif kaygıları minimuma indirmektedir. 

  • HOTTABLE HOTSTONES SERİSİ SERAMİK RADYANT ISITICI

   • SERAMİK RADYANT ISITICI NEDİR?
    Radyant yüzey sıcaklığı 815 ºC ve üzerinde olan ısıtıcılara yüksek yoğunluklu radyant ısıtıcılar denir. Yüksek
    yoğunluklu ısıtıcıların yüzeyinden yayılan ışınların dalga boyları 1 ile 6 mikron arasındadır.
    SERAMİK PLAKALI RADYANT ISITICILAR
    Doğalgazlı, seramik plakalı, U tip borulu radyant, bahçe, veranda ve teras ısıtıcıları ile yüksek yüzey sıcaklığına
    sahip, özellikle de endüstriyel tip elektrikli radyant ısıtıcılar bu kategoride yer alırlar. Seramik plakalı
    radyant ısıtıcılar, literatürde açık alevli olarak da adlandırılabilmektedirler. Açık alev ifadesi bu cihazların
    ısınım yayma şeklinden ileri gelmektedir. Ancak bu açıklık herhangi bir şekilde güvenliğinizi riske atmaz.
    Isıtıcıların ön yüzeyinin açık olması ve en üst teknolojiler ile geliştirilmesi mekânların hızlı bir şekilde
    ısınalabilmesini sağlar.
    1. Gaz jeti bir Orifis yardımıyla venturi içersine gönderilir ve venturide basınç düşüşüne neden olur. Bu
    düşüş sayesinde vakum etkisi ortaya çıkar ve cihaz içersine atmosferden hava emilir.
    2. Venturi yapısı gaz jetini yakacak uygun oranda hava emer şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede yakıt
    karışım odasında, ideal yanma şartlarında hava gaz karışımı elde edilir.
    3. Bu karışım seramik plakalara ulaşır ve plakalar üzerindeki deliklerden geçerek dışarı çıkmaya çalışır.
    Tam dışarı çıktığı noktada da yanarak seramik yüzeyinde kısa bir alev oluşturur. Yani her bir delik aslında
    bir brülör gibi çalışır.
    4. Seramik radyant yüzeyindeki kısa alev seramiğin sıcaklığını yükseltir dolayısıyla da kızarmasına neden
    olur. Kızaran seramikler ısınım yaymaya başlar ve cihazın reflektörleri sayesinde de seviyelere yönlendirilir.

   • ÖZELLİKLERİ
    Yakıt Tasarrufu - Verimli Yanma
    Hottable HotStones seramik ısıtıcılarda, maksimum - minimum 3 güç kademesi vardır. İhtiyaca
    göre ısı ayarı yapılır. Hem enerji tasarrufu hem de konfor sağlanır.
    Hızlı Isınma
    Hottable HotStones seramik ısıtıcılar, ısınmaya ihtiyaç olan yer ve zamanda hızlı bir şekilde
    temin ederek fayda ve maliyet ilişkisini optimize eder. Klasik cihazlara göre
    %50-%70 oranında tasarruf sağlar.
    Kullanım Alanları
    Evsel ve ticari tüm açık alanlar, kafe ve restorantlar, kış bahçeleri, fabrikalar,
    atölyeler, camiler, ibadethaneler, stadyumlar vb.
    Sessiz Çalışma
    Hottable HotStones ısıtıcılarda, seramik taşların özel gözenekli formları sayesinde her güç
    kademesinde sessiz ve yüksek ışıma ile verimli yanma sağlanmıştır.
    Fonksiyonel Tasarım
    Şık ve estetik tasarımı ile mekânlarınıza maksimum uyum sağlar. 30 saniyede
    tam güce ulaşarak hızlı ve etkin bir şekilde mekânlarınızı ısıtır.
    Sağlıklı
    Radyasyon ve hava akımı oluşturmadan doğal ısıtma sağlar.
    Güvenirlik
    Üretiminde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler sayesinde uzun ömürlüdür.
    Yönlendirilebilme
    Radyant ışımasının seçili alanlara yönlendirilmesine olanak sağlar.

   • HOTTABLE HOTRODS SERİSİ BORULU RADYANT ISITICILAR

    • Radyant Isıtma Prensibi
     Radyant ısıtma; yüksek sıcaklığa sahip bir yüzeyden çıkan
     ışınların başka bir yüzey tarafından emilerek ısınmasıdır.
     Güneşin dünyayı ısıtması buna en iyi örnektir. 150 milyon
     kilometre uzaklıktaki güneşin yüzeyinden yayılan ışınlar,
     uzay boşluğunu daha sonra da atmosferi geçerek dünya
     yüzeyine çarpar ve enerjisini bırakarak yer küreyi ısıtır. Bu
     prensibe dayanılarak imal edilen çeşitli tiplerdeki radyant
     ısıtıcılarla, ısıtmanın çok güç olduğu düşünülen mekanlarda
     (yüksek, büyük, izolasyonsuz, hava değişiminin çok
     olduğu, tamamen açık, vb.) son derece başarılı uygulamalar
     yapılmaktadır.
     Borulu Tip Radyant Isıtıcı Çalışma Mantığı
     Borulu Tip Radyant ısıtıcılar 4 ana elemandan oluşur, (1)Yakıcı, (2)Radyant Boru, (3)Reflektör ve (4)Vakum Fanı.
     Baştaki yakıcının yaktığı gazın, sistemin sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde
     dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını
     boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ısı
     dalgası, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar,
     cisimlere (makine, insan, zemin, vs.) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur.
    • Yakıcılar
     Tam korumalı ve izoleli yakıcı üniteleri, en kaliteli malzeme ve gaz
     yolu armatürleri kullanılarak, son teknolojiyle üretimin her aşamasında
     test edilerek imal edilmektedir. Dengeli ısı dağılımına ve uzatılmış
     alev boyu özelliğine sahip yakıcılar, üstün bir performansla uzun
     seneler sorunsuz olarak kullanılır.
     Radyant Borular
     Özel türbülatör teknolojisi ile homojen ısıtma sağlamakta olup, yüksek
     yayıcılık (emisivite) değerinde, ısıl işlem görmüş içi ve dışı alüminize
     radyant borularla hem yüksek verim elde edilmekte, hem de paslanmaya
     karşı dayanıklılık sağlanmaktadır. Hottable cihazlarında farklı
     ihtiyaçlara göre emaye radyant borular, titanyum alaşımlı radyant
     borular ya da yüksek sıcaklığa dayanıklı siyah boyalı radyant borular
     da kullanılabilmektedir.
     Reflektörler
     Yansıtma kabiliyeti en iyi metal olan saf alüminyumdan mamül
     yansıtıcılar, Roll Forming metoduyla patentli özel açı verilerek üretilmektedir.
     Bu özel form sayesinde borudan çıkan ışınların %99,5’i
     çalışma seviyelerine yönlendirilerek taşınım kayıpları minumuma indirilmektedir.
     Hottable reflektörlerinde zamana ve kirlenmeye bağlı
     verim kaybı söz konusu değildir.
     Vakum Fanları
     Aerodinamik verimliliği maksimize edilmiş, özel türbülatör teknolojisine
     uyumlu fanlar, çelik kanatlı olup soğutma diskleri sayesinde aşırı
     ısınmalara ve yanmaya karşı tam korumalıdır. Çelik ya da alüminyum
     gövdeli olabilen fanlar yüksek sıcaklığa dayanıklı boya olup, ağır çalışma
     şartlarına göre dizayn ve imal edilmişlerdir.
    • HOTTABLE HOTBOX SERİSİ SICAK HAVA ÜRETEÇLERİ

     • Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde kanallı cihazların iç ünite kanal bağlantıları önüne ısıtıcı
      yerleştirmek ve fan sistemi ile sağlanan hava sirkülasyonu ısıtmayı sağlamaktadır. Taze hava
      cihazlarda iç ünitenin arkasından dışarıya bağlantılı bir hava kanalı yardımı ile alınır ve dönüş
      havası ile karıştırılarak sisteme gönderilir. Taze hava kanalı kontrol edilir ve ortamdan taze hava
      miktarı kadar havayı dışarıya atan bir aspiratör ile irtibatlandırılarak sağlıklı bir havalandırma
      sağlanmış olur.
      Hottable Sıcak Hava Cihazları kullanıcılarına, güvenli kullanımı ve yüksek verimli sıhhi yanmayı,
      yani sağlıklı bir çalışma ortamını garanti eder. Hottable Sıcak Hava Cihazları, ısıyı ihtiyaç
      duyulan noktada ve ihtiyaç duyulan anda üretir. Isı iletimi, su-buhar gibi herhangi bir aracı
      gereksinimi olmadan, doğrudan havadan havaya yapılır. Doğalgaz-LPG gibi gazlar elektronik
      olarak ateşlenip atmosferik olarak yakılır. Yanmış gazlar ısıtma radyatöründen geçirilir. Ortamdan
      alınan hava ısınan ısıtma radyatörünün üzerinden geçirilerek bir fan vasıtasıyla ortama sıcak
      hava şeklinde üflenir. Böylelikle enerji kaybı olmaksızın düşük işletim maliyeti ile en yüksek
      verim elde edilir.

     Avantajları
     Kazan yok, kazan dairesi yok, sıcak su dağıtım hatları yok. Yani enerji kaybı
     yok. Bakım onarım gereksinimi minimum seviyededir.
     Isınma için beklemek yok, ön yakıt tüketimi yok, anında ve istediğiniz yerde
     sıcak hava üretim imkanı var.
     Sıcak hava üflemeli ısıtıcılar, klasik ısıtma sistemlerinden farklı olarak ısıtılacak
     mekana ve yükseğe monte edildiğinden ayrı bir bölüme veya boru sistemine
     ihtiyaç duymaz, yer tasarrufu sağlar.
     Yerden 2.5 m ve daha yükseğe monte edildiğinden üretim alanınızda gereksiz
     yer işgal etmez.
     Gelişen teknoloji ile birlikte insanların kapalı ortamlarda bulunma süreleri
     yükselmekte ve ortam konforu daha çok önem kazanmaktadır. İş yerleri, okullar,
     hastaneler, restaurantlar, sinemalar gibi insanların çok sayıda bulunduğu
     kapalı alanların ortam havasının konfor şartlarında tutabilmesiyle insanların
     daha mutlu ve daha verimli olması sağlanabilmektedir. Yapılan araştırmalar
     göstermiştir ki konfor şartlarına sahip ortamlarda bulunan insanlar, bu şartlara
     sahip olmayan insanlara göre daha mutlu daha verimli olabilmektedir. Kapalı
     ortamların istenilen konfor şartlarında tutunalabilmeleri, bu ortamların iklimlendirilmeleri
     ve havalandırılmaları ile sağlanabilmektedir. Kapalı bir ortamın
     iklimlendirilmesi ile dış hava şartlarından bağımsız olarak ortam havasının
     ısıtılması ve soğutulması, neminin alınması veya nemlendirilmesi, filtrelenmesi
     sağlanırken ortama taze hava verilerek ortam havasının kalitesi yükseltilir.

    Hottable Isıtıcı Masa herhangi bir dış mekana konulabilir.

    Hottable Isıtıcı Masa yüksek kaliteli, az enerji tüketen Halojen lambaya sahiptir ve kolayca kurulur.

    HEMEN SİPARİŞ VERİN
    Hottable İletişim